BSo Chas. Southern Coastal Carolina Gardner-Webb Liberty Presbyterian Virginia Military
24-Aug                                    
31-Aug   at The Citadel   at S. Caro. St.     Furman Th at Kent State Th at Wake Forest   at Richmond
7-Sep     Shorter     Furman   at Marshall     Monmouth     Brevard     Glenville St.
14-Sep   at Campbell   at E. Kentucky     Richmond     Morgan State   at Furman     N. Greenville
21-Sep   at Norfolk State     Hampton   at Wofford   at Richmond         at Virginia
28-Sep   at Appy State   at Elon     Point     KY Wesleyan     Charlotte     Rob't Morris
5-Oct     N. Greenville         at Charlotte   at Old Dominion   at Wofford      
12-Oct   at VMI     G-Webb   at C. Carolina                 Chas. So.
19-Oct         at Liberty           C. Carolina     VMI   at Presbyterian
26-Oct     Charlotte     VMI     Liberty   at G-Webb     Point   at C. Carolina
2-Nov   at Presbyterian     Charlotte     Warner     VMI     Chas. So.   at Liberty
9-Nov     C. Carolina   at Chas. So.   at VMI     Presbyterian   at Liberty     G-Webb
16-Nov   at G-Webb     Presbyterian     Chas. So.     Brevard   at C. Carolina   at The Citadel
23-Nov     Liberty   at S. Carolina   at Presbyterian   at Chas. So.     G-Webb     Bucknell
30-Nov                                    
7-Dec