MEAC Bethune-Cookman Delaware State Florida A&M Hampton Howard Morgan State
24-Aug                                    
31-Aug Su at Tennessee St.       Su vs Miss. Valley Th at W. Illinois   at E. Michigan F at Army
7-Sep     Virginia Union   at Delaware     Tennessee St.   at Wm. & Mary     Morehouse   at Rob't Morris
14-Sep   at Florida Int'l   at Towson     Samford     Tenn. Tech   at Old Dominion   at Liberty
21-Sep   at Florida State   at N. Dakota St.   at Ohio State   at C. Carolina         at W. Kentucky
28-Sep         at Savannah St.         at S. Caro. St. Th at N. C. A&T     Norfolk St.
5-Oct   at Delaware St.     Beth-Cook   at Morgan St.           N. C. Central     Fla. A&M
12-Oct   at Howard     Norfolk St.   at Savannah St.     N. C. A&T     Beth-Cook      
19-Oct     Savannah St.   at N. C. A&T     Howard   at Norfolk St.   at Fla. A&M   at N. C. Central
26-Oct     S. Caro. St.   at Hampton     N. C. A&T     Delaware St.     Morgan St.   at Howard
2-Nov   at N. C. Central     Howard   at Norfolk St.   at Morgan St.   at Delaware St.     Hampton
9-Nov     Norfolk St.         at S. Caro. St.     N. C. Central     Savannah St.     N. C. A&T
16-Nov     Hampton   at Fla. A&M     Delaware St.   at Beth-Cook   at Tx. Southern Th at S. Caro. St.
23-Nov   vs Fla. A&M     Morgan St.   vs Beth-Cook     Howard   at Hampton   at Delaware St.
30-Nov                                    
7-Dec                                    
MEAC N. C. A&T N. C. Central Norfolk State S. Carolina St. Savannah State  
24-Aug                                    
31-Aug         at Duke     Maine     C. Carolina   at Ga. Southern      
7-Sep   at Appy State     St. Augustine   at Rutgers   at Clemson   at Troy      
14-Sep     Elon   at Charlotte           Alabama A&M     Fort Valley St.      
21-Sep           Towson     Cha'ston So.   vs Benedict   at Miami-Florida      
28-Sep Th   Howard         at Morgan St.     Hampton     Delaware St.      
5-Oct   vs S. Caro. St.   at Howard     Savannah St.   vs N. C. A&T   at Norfolk St.      
12-Oct   at Hampton Th   S. Caro. St.   at Delaware St. Th at N. C. Central     Fla. A&M      
19-Oct     Delaware St.     Morgan St.     Hampton         at Beth-Cook      
26-Oct   at Fla. A&M   at Savannah St.     Old Dominion   at Beth-Cook     N. C. Central      
2-Nov     VU-Lynchburg     Beth-Cook     Fla. A&M   at Savannah St.     S. Caro. St.      
9-Nov   at Morgan St.   at Hampton   at Beth-Cook     Fla. A&M   at Howard      
16-Nov     Savannah St.     Norfolk St.   at N. C. Central Th   Morgan St.   at N. C. A&T      
23-Nov     N. C. Central   at N. C. A&T     S. Caro. St.   at Norfolk St.            
30-Nov                                    
7-Dec