MVFC Illinois State Indiana State Missouri State Northern Iowa Southern Illinois
26-Aug                              
2-Sep     Butler Th   E. Illinois   at Missouri   at Iowa State      
9-Sep         at Tennessee   at North Dakota     Cal Poly     MVSU
16-Sep   at E. Illinois   at Liberty     Murray State   at Southern Utah   at SE Missouri St.
23-Sep   at Missouri St.           Illinois State         at Memphis
30-Sep     Indiana St.   at Illinois State   at N. Dakota St.   at So. Illinois     No. Iowa
7-Oct   at No. Arizona     N. Dakota St.           W. Illinois   at S. Dakota St.
14-Oct   at So. Illinois   at South Dakota   at W. Illinois   at S. Dakota St.     Illinois St.
21-Oct     South Dakota     So. Illinois     S. Dakota St.     Youngstown   at Indiana St.
28-Oct   at Youngstown   at Missouri St.     Indiana St.   at N. Dakota St.   at South Dakota
4-Nov     W. Illinois     Youngstown   at So. Illinois     South Dakota     Missouri State
11-Nov   at S. Dakota St.     W. Illinois     No. Iowa   at Missouri St.     Youngstown
18-Nov     N. Dakota St.   at No. Iowa   at Youngstown     Indiana St.   at W. Illinois
25-Nov                              
2-Dec                              
9-Dec                              
MVFC N. Dakota St. S. Dakota St. South Dakota Western Illinois Youngstown State
26-Aug                              
2-Sep     MVSU Th   Duquesne   at Drake Th at Tenn. Tech   at Pittsburgh
9-Sep   at E. Washington   at Montana St.   at Bowling Green   at No. Arizona     Rob't Morris
16-Sep           Drake     North Dakota           C. Conn. St.
23-Sep     Rob't Morris               at Coastal Carolina      
30-Sep     Missouri St.   at Youngstown   at W. Illinois     South Dakota     S. Dakota St.
7-Oct   at Indiana St.     So. Illinois     Youngstown   at No. Iowa   at South Dakota
14-Oct   at Youngstown     No. Iowa     Indiana St.     Missouri St.     N. Dakota St.
21-Oct     W. Illinois   at Missouri St.   at Illinois State   at N. Dakota St.   at No. Iowa
28-Oct     No. Iowa   at W. Illinois     So. Illinois     S. Dakota St.     Illinois St.
4-Nov   at S. Dakota St.     N. Dakota St.   at No. Iowa   at Illinois State   at Indiana St.
11-Nov     South Dakota     Illinois State   at N. Dakota St.   at Indiana St.   at So. Illinois
18-Nov   at Illinois State   at South Dakota     S. Dakota St.     So. Illinois     Missouri St.
25-Nov                              
2-Dec                              
9-Dec